Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn al een keer aan ons gesteld. Misschien staat jouw vraag hier ook tussen.

Bij veel hypotheekverstrekkers kunt u online een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven. Als uw hypotheekverstrekker deze mogelijkheid niet aanbiedt dan kunt u contact opnemen met uw bank. Zij kunnen u helpen met het wijzigen van uw rekeningnummer.

De incassodatum is vastgesteld door uw hypotheekverstrekker. Het is helaas niet mogelijk om deze te wijzigen. Om te zien op welke datum de incasso plaatsvindt kunt u hier kijken.

Omdat huurders in ons land goed beschermd worden, is een verhuurde woning minder goed verkoopbaar dan een niet verhuurde woning. Om die reden is in uw hypotheekvoorwaarden opgenomen dat de hypotheekverstrekker altijd schriftelijk toestemming moet geven voordat u uw woning mag verhuren. De hypotheekverstrekker neemt hierover een besluit op basis van een inschatting van de risico’s.

Wanneer u uw woning zonder toestemming verhuurt, dan houdt u zich niet aan de met u gesloten overeenkomst. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker.

Als nabestaande moet u veel regelen wanneer u geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het overlijden wordt gemeld bij de hypotheekverstrekker.

Veel hypotheekverstrekkers hebben een nabestaandendesk. De nabestaandendesk kan u helpen met zaken rondom de hypotheek. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de tenaamstelling of in het rekeningnummer voor de automatische incasso..

Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kunt u bij een overlijden misschien aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit (WLF) om eventuele betalingsproblemen te overbruggen. Als u de woning niet wilt of kunt behouden dan geeft NHG mogelijk recht op kwijtschelding wanneer er bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat.

Als u verder vragen heeft na een overlijdensgeval, kunt u beste contact opnemen met uw hypotheekverstrekker of met ons. Wij helpen u hierbij.

Er zijn verschillende soorten volmachten. Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens diegene bepaalde rechtshandelingen uit te voeren. Van onze opdrachtgevers hebben wij bijvoorbeeld de bevoegdheid gekregen, om namens hen, het achterstandsbeheer te verzorgen. De volmacht waar u mee te maken kunt krijgen is de verkoopvolmacht. Met een verkoopvolmacht geeft u ons de bevoegdheid om uw woning te verkopen.

In sommige gevallen is alleen de verkoop van de woning een oplossing voor uw financiële problemen. Uw hypotheekverstrekker heeft het recht om uw woning openbaar te verkopen. Dit wordt ook wel een executieveiling genoemd. Een veiling brengt minder op dan een reguliere verkoop. Omdat wij een restschuld bij verkoop voor u zo laag mogelijk willen houden, kunt u Mender opdracht geven om uw woning regulier te verkopen. Op deze manier is de opbrengst van de verkoop hoger. De medewerkers van Mender zijn ervaren en opgeleid om u bij de verkoop van de woning zo goed mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Zij zorgen ervoor dat uw woning op de beste manier onder de aandacht van potentiële kopers wordt gebracht.

Bij verkoop door Mender moet u een verkoopvolmacht ondertekenen. In deze volmacht is bijvoorbeeld vastgelegd wat de laagst acceptabele prijs is waartegen de woning verkocht mag worden. Een verkoopvolmacht regelt u bij een notaris. De kosten hiervan worden door Mender voorgeschoten en uiteindelijk aan u doorbelast.

Iedereen kan met financiële problemen te maken krijgen. Als u zelf geen oplossing ziet om aan uw verplichtingen te voldoen of om uw achterstand af te lossen, is het verstandig om hulp te zoeken. Wist u bijvoorbeeld dat veel gemeentes hier hulp voor aanbieden? Neem eens een kijkje op onze pagina Tips & informatie. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

U kunt dit zelf overmaken naar het rekeningnummer van uw hypotheekverstrekker, onder vermelding van uw leningnummer. Elke hypotheekverstrekker heeft zijn eigen bankrekeningnummer. Bekijk hier het overzicht van betaalgegevens die voor uw hypotheekverstrekker van toepassing zijn. U kunt dit ook terugvinden op de brieven die u heeft ontvangen.

U kunt de actuele hoogte van uw betalingsachterstand bij ons opvragen. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 033 - 422 9411 of per email via info@mender.nl.

Of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling hangt af van uw persoonlijke situatie. Een betalingsregeling kan een goede oplossing zijn bij betalingsproblemen van tijdelijke aard. Bijvoorbeeld als uw inkomen tijdelijk lager is of uw lasten tijdelijk hoger zijn. Om een goed overzicht te hebben van uw financiële mogelijkheden kan het zijn dat u wordt gevraagd een overzicht van inkomsten en uitgaven aan ons te verstrekken. Neem hiervoor contact met ons op. Wij bepalen samen met u of een betalingsregeling in uw geval mogelijk is.

Twijfelt u of u de betalingsregeling kunt nakomen? Neem dan direct contact met ons op. We onderzoeken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn. Het kan zijn dat de met u overeengekomen betalingsregeling toch niet haalbaar is. Bijvoorbeeld omdat uw situatie is gewijzigd. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing die wel haalbaar is.

Wanneer u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), kunt u in een aantal situaties aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit (WLF) om eventuele betalingsproblemen te overbruggen.

Mocht uw besteedbaar inkomen structureel te laag zijn voor een betalingsregeling, dan is de verkoop van uw woning mogelijk de meest verstandige optie. Ook daar kunnen wij u bij helpen. Wanneer u een hypotheek met NHG heeft, heeft u mogelijk recht op kwijtschelding wanneer er bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat.

Wanneer u uw financiële verplichtingen niet na kunt komen, proberen wij samen met u naar een oplossing te zoeken. Wanneer gemaakte afspraken keer op keer niet nagekomen worden of wanneer wij u op geen enkele manier kunnen bereiken, gaan wij over op beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op uw bankrekening, uw inkomen (salaris / uitkering), toeslagen en teruggaven van de Belastingdienst, uw inboedel, woning en onroerende zaken.

Beslaglegging gebeurt niet zomaar. Hier is veel aan vooraf gegaan. De schuldeiser heeft u een aantal herinneringen gestuurd en u bent door ons of een andere partij gevraagd om uw verplichtingen na te komen. Vervolgens heeft u een vonnis of een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals wordt verzocht om te betalen. Als de schuld daarna niet (volledig) wordt afbetaald kan dit een reden zijn om tot beslaglegging over te gaan.

Er kan beslag gelegd worden op (een deel van) uw inkomen. Dit houdt in dat de deurwaarder namens uw hypotheekverstrekker, via uw werkgever of uitkeringsinstantie, een deel van uw inkomen inhoudt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. Het is belangrijk om te weten dat hier kosten aan zijn verbonden en dat u fors minder te besteden zal hebben.

Blijf daarom altijd goed in contact met ons om loonbeslag te voorkomen. Probeer in geval van een achterstand een betalingsregeling met ons te treffen die u kunt nakomen. Vraag hulp als u er niet op eigen kracht uitkomt. Neem tijdig contact met ons op via telefoonnummer 033 – 422 9411.

Wanneer iemand een schuld heeft die niet wordt betaald, kan een schuldeiser besluiten om te proberen deze schuld via een beslag op de woning te incasseren. Dit beslag wordt gelegd door een deurwaarder. In een proces-verbaal beschrijft de deurwaarder onder meer wanneer hij beslag legt, ten laste van wie, op verzoek van wie, welke titel er bestaat om beslag te mogen leggen en waarop beslag wordt gelegd.

Dit proces-verbaal wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers (het Kadaster). Uiterlijk drie dagen na deze inschrijving moet een kopie van het proces-verbaal van beslag aan u zijn overhandigd. De hypotheekverstrekker wordt binnen 4 dagen na inschrijving van het beslag in het register geïnformeerd.

De schuldeiser kan er uiteindelijk voor kiezen een executieveiling op te starten. Met de opbrengst van deze veiling wordt eerst de hypotheek afgelost en daarna de openstaande schuld. Een eventueel restant is voor u. Omdat de opbrengst van een executieveiling over het algemeen erg laag is zal er vaak sprake zijn van een restschuld.

Als u vragen heeft over de verkoop van uw woning kunt u kijken in de onderstaande flyer. Hierin voorzien wij u van informatie over de verschillende manieren waarop uw woning verkocht kan worden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Download flyer

Een restschuld is een tekort dat ontstaat na de verkoop van uw woning en de aflossing van uw hypotheek, waarbij er niet voldoende geld aanwezig is om de volledige hypotheek in te lossen.

U kunt contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken. Wij brengen u met een collega in contact die u van de juiste informatie kan voorzien met betrekking tot uw situatie.

Nee, u en uw ex-partner zijn voor 100% hoofdelijk aansprakelijk voor de afbetaling van de restschuld. Wij proberen met u beiden tot individuele afspraken te komen op basis van uw financiële draagkracht.

Ja, wij kunnen dan een inschatting maken of de vaste lasten gelijk zijn verdeeld in vergelijking met de totale inkomsten.

Ja, u krijgt van ons per post of per e-mail bericht wanneer uw restschuld voldaan is.

Wij verschaffen geen jaaropgaves zoals bij een hypotheek, omdat u over een restschuld geen hypotheekrente in mindering kunt brengen voor uw belastingaangifte. De restschuld is namelijk een renteloze lening. Wel sturen wij u jaarlijks een brief waarin staat welk bedrag de restschuld vandaag is, en wat deze een jaar geleden was.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wetgeving op de privacy)kunnen en mogen wij u niet informeren over de situatie van uw ex-partner.

Er wordt 0% rente gerekend over uw restschuld. Een restschuld is namelijk een renteloze schuld.

Dit is niet mogelijk voor een restschuld. Wel kunt u een automatische overboeking inregelen via uw bank.

Ja, dat is mogelijk. Er is geen vorm van een boeterente aanwezig, omdat er geen rente in rekening gebracht wordt bij een restschuld.

Een BKR-registratie wordt gemeld op het moment dat er sprake is van een achterstand bij een krediet. Zo kunnen kredietverstrekkers zien of de persoon in kwestie een goed betaalverleden heeft en op basis daarvan kan een kredietverstrekker bepalen of er een krediet zal worden verstrekt.

Wij beheren verschillende kredietsoorten en bijzonderheidscodes. Hieronder staat een overzicht van de kredietsoorten en bijzonderheidscodes waar wij mee werken.

Kredietsoorten:

HY - Een HY code wordt alleen geplaatst als er sprake is van een bijzonderheidscodering bij een hypothecaire krediet.

RH - Een RH codering wordt geplaatst bij een restschuld die is ontstaan na 1-1-2017 bij een hypotheek zonder NHG.

RN - Een RN codering wordt geplaatst bij een restschuld die is ontstaan na 1-1-2017 bij een hypotheek met NHG.

AK - Betreft een aflopend krediet.

RO - Betreft een overige financiële verplichting.

Bijzonderheidscodes:

A – Deze code wordt gemeld op het moment dat er sprake is van een achterstand. Per kredietsoort is het verschillend wanneer deze op het krediet wordt geplaatst. Bij een HY melding wordt dit bij een achterstand van in totaal 3 maandtermijnen gedaan.

H – Deze code wordt gemeld op het moment dat de A code achterstand volledig is ingelopen. Dit is een begindatum voor een periode van 5 jaar waarin de bijzonderheidscode zichtbaar blijft op de BKR toets.

1 – Er is sprake van een betalingsregeling.

2 – Er is sprake van een opeising.

3 – Er is sprake geweest van een minimale afboeking van € 250,00.

4 – De persoon in kwestie is vertrokken onbekend waarheen (VOW).

5 – Er is een geoorloofde achterstand.

TLA - Er is een theoretische laatste aflossing. Op het moment dat er sprake is van een betalingsregeling wordt er vaak een TLA geplaatst op de datum van de verwachtte laatste aflossing.

PLA – Er is een praktische laatste aflossing. Dit is de datum waarop het krediet daadwerkelijk is beëindigd.

Er wordt alleen een PLA geplaatst in deze situatie. De functie van de einddatum en de H code zijn dan namelijk hetzelfde en blijven nadien 5 jaar zichtbaar.

U kunt ons e-mailen met het verzoek om uw BKR-registratie te controleren. Vermeld hierbij uw naam, geboortedatum en leningnummer. U geeft ons dan toestemming om uw BKR-toets op te vragen zodat wij dit verder voor u kunnen beoordelen en controleren.

Op het moment dat wij een verzoek van u ontvangen, vragen wij eerst een BKR-toets op. Wanneer wij de toets ontvangen leggen wij de toetsing naast uw dossier en gaan wij na of de registratie een weergave is van de feitelijke gebeurtenissen. Als dit niet klopt wijzigen wij de registratie met terugwerkende kracht. Dit wordt gecontroleerd en er wordt een akkoord op gegeven. Nadat alles akkoord is bevonden, wordt het verzoek bij de administratie neergelegd om dit te verwerken. Wij streven er naar om uw BKR-verzoek binnen 14 dagen in behandeling te nemen en af te ronden. De wettelijke periode is langer, namelijk vier weken. Bij Mender is het meestal binnen 14 dagen gerealiseerd..

Dit is gratis. Er zijn instanties die dit verzoek voor consumenten willen oppakken en hier geld voor vragen. Wij maken hier geen onderscheid in. De werkzaamheden blijven hetzelfde, ongeacht of het verzoek door een instantie of direct door u wordt ingediend.

Uw hypotheekverstrekker mag kosten in rekening brengen als u een achterstand heeft op uw hypotheekbetalingen. Zo berekent uw hypotheekverstrekker over het niet betaalde bedrag wellicht een vertragingsrente of vergoeding. De vergoeding verschilt per hypotheekgever. Dit extra bedrag wordt tegelijk afgeschreven met het hypotheekbedrag van de volgende maand. Wij kunnen u precies vertellen wat uw achterstand is en welke kosten er in rekening zijn gebracht.

In de onderstaande flyer kunt u zien welke kosten er zijn en waarom deze aan u doorberekend kunnen worden. U ontvangt daarnaast altijd een brief van ons als wij kosten aan u doorberekenen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Download flyer