Uw situatie

ZZP’er

Als ZZP’er kunt u te maken hebben met wisselende inkomsten en uitgaven. Als u bijvoorbeeld te maken krijgt met onverwachte kosten of omdat uw opdrachtgever de factuur (te) laat betaald. De problemen kunnen ook structureler zijn. Bijvoorbeeld doordat u te weinig opdrachten binnen krijgt of omdat u door een ziekte of blessure langer uit de running bent.

Verwacht u dat u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen? Er zijn verschillende instanties waarbij u gratis kunt aankloppen voor een eerste gesprek. Bijvoorbeeld bij het ondernemersloket. Wist u dat veel instanties de mogelijkheid bieden om een betalingsregeling af te spreken?

Als u de problemen niet alleen kunt oplossen, kan de gemeente financiële ondersteuning bieden vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).

Wij denken graag met u mee.