Tips & informatie

Handige websites

Voorlopige belastingteruggaaf

Maandelijks wordt er op uw salaris een bedrag aan belastingen ingehouden. Het is mogelijk om een deel van dit bedrag terug te krijgen. Elk jaar kunt u via belastingformulieren dit bedrag in één keer terugvragen. Naast deze jaarlijkse teruggave is het ook mogelijk om tussentijds uw ingehouden salaris terug te krijgen. Voor deze tussentijdse teruggave, ook wel voorlopige teruggave genoemd, kunt u terecht bij de Belastingdienst.

www.belastingdienst.nl

Schuldhulpverlening

NVVK kan u adviseren over hoe u meer balans in inkomen en uitgaven kunt krijgen. Een gemeentelijke kredietbank of stadsbank kan samen met u bekijken of een betalingsregeling (100% betaling), herfinanciering (schuld wordt overgenomen door de kredietbank) of een minnelijke schuldregeling voor u uitkomst kan bieden.

www.nvvk.eu

Nationale Hypotheek Garantie

Wordt uw woning verkocht en brengt de woning bij verkoop minder op dan de hoogte van de hypotheek? Dan kunt u de hypotheek niet volledig aflossen en houdt u (en uw eventuele partner) een zogenaamde restschuld over. Heeft u een hypotheek met NHG afgesloten en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze restschuld. De restschuld wordt dan door NHG aan de hypotheekverstrekker terugbetaald.

www.nhg.nl

BKR Informatie

U kunt bij BKR uw eigen gegevens opvragen (hoe staat u bij BKR geregistreerd). Op dit overzicht vindt u alle kredieten die u heeft afgesloten, eventuele betalingsachterstanden en/of bijzonderheidcoderingen.

www.bkr.nl

Juridisch Loket

Heeft u problematische schulden? Heeft u vragen over schuldhulpverlening? Op de website van het juridisch loket vindt u meer informatie.

www.juridischloket.nl

Budgetvoorlichting

Op de website van het Nibud vindt u tips voor het beheren van uw financiën en het voorkomen van betalingsmoeilijkheden.

www.nibud.nl